"Bezpieczeństwo w kontaktach ze zwierzętami"

Dnia 19. 10. 2015 r. o godzinie 9:30 dzieci z wszystkich grup przedszkolnych, wezmą udział

w spotkaniu z przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach,

którzy poprowadzą pogadankę na temat: "Bezpieczeństwo w kontaktach ze zwierzetami".