Czerwiec

Data Wydarzenie Godzina Grupa

1. 06

(czwartek)

7. 06

(środa)

Wyjście do Muzeum Narodowego na warsztaty "Karp w koronie" -  o obchodach Dnia Dziecka na całym świecie."

Koszt: 5zł

 

9:00

V

 

IV "a"

7. 06

(środa)

Wyjście do Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" na spektakl:

"My się mamy nie słuchamy"

Cena biletu: 13 zł

11:00

I, II, III, 

IV "a",

IV"b"

V

12. 06

(poniedziałek)

Wyjście do WDK na bezpłatne projekcje filmowe. 10:00

III,

IV "a"

IV "b",

V

13. 06

(wtorek)

Wyjście do Muzeum Narodowego na warsztaty botaniczne:

"W tajemniczym ogrodzie".

Koszt biletu: 7 zł

10:00

III,

IV "b"

14. 06

(środa)

Wizyta w Galerii "Korona".

Spektakl pt. "O wilku i Czerwonym Kapturku"

Nagroda w plebiscycie "Superprzedszkolaki".

11:00 IV "b"

9.06

(piątek)

14. 06

(środa)

19.06

(poniedziałek)

27.06

(wtorek)

 

 

 

 

Warsztaty w pizzeri

"Gusto Dominium".

 

 

 

 

9:45

II,

 

IV "a",

 

V,

 

III,

IV "b"

20. 06

(wtorek)

Wycieczka zorganizowana przez LOP do Baby Jagowa.

Koszt wycieczki: 20 zł.

9:00 -

ok. 15:00

V

22. 06

(czwartek)

Wyjście do bawialni "Raj Urwisa" - w ramach nagrody w plebiscycie "Superprzedszkolaki".

Prosimy o dostarczenie 2 biletów ulgowych.

10:00 IV "b"

22. 06

(czwartek)

Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego - "Pożegnanie zerówki". 13:45 V