Grudzień

DATA WYDARZENIE GODZ. GRUPA
3.12.  (poniedziałek)

Wycieczka do "Planety klocków".

Spotkanie ze św. Mikołajem.

9:15 - 11:30 II - V

4. 12

(wtorek)

Wyjście do Tatru "Kubuś" na finał konkursu recytatorskiego "A to Polska właśnie" 13:30 - 15:00

IV

V

5. 12

(środa)

Zajęcia otwarte dla rodziców. 10:00 V

6. 12

(czwartek)

Wizyta Mikołaja. 11:00 I

7. 12

(piątek)

21.12

(piątek)

Wyjście do Muzeum Narodowego na warsztaty "Aniołki świąteczne"

Cena - 7 zł.

9:30

 

10:00

III a

 

IIIb, IV

10. 12

(poniedziałek)

Koncert w wykonaniu Filharmoni Świętokrzyskiej pt: "Śpiewajmy Maleńkiemu" 11:15 I-V

12. 12

(środa)

Wizyta w Bibliotece Miejskiej. Warsztaty 

pt: "W świątecznym nastroju"

9:30 IIIa

14. 12

(piątek)

Wyjście do Teatru "Kubuś". Przedstawienie pt: "Przygody Koziołka Matołka"

Cena biletu - 14 zł

11:00 II - V

18. 12

(wtorek)

Spotkanie z policjantem nt:"Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"

9:30

10:00

10:30

I, II

IIIa,b, 

IV, V