Konsultacje indywidualne z nauczycielkami

Konsultacje indywidualne

z nauczycielkami poszczególnych grup

odbędą się:

GR I - 23. 04. (poniedziałek) - 15:30 -16:00

GR II "a" -  25. 04. (środa) - 16:00 - 16:30

GR II "b" - 18. 04 (środa) - 15:00 - 16:00

GR III - 26. 04 (czwartek) - 15:00 - 15:30

GR IV  - 23. 04 (poniedziałek) - 16:00 - 16: 30

GR V - 17. 04 (wtorek) - 15:30 - 16:30