"Mały Miś w świecie wielkiej literatury" - czytanie Misiowi Laurze opowiadania "W Robaczkowie" - GR III "b"