Małymi kroczkami do "Tańca z gwiazdami" :) - zajęcia taneczne z Panią Justyną - mamą Nikodema - GR II