Podsumowanie akcji "Mały miś w świecie wielkiej literatury" - wizyta w Radiu "Kielce".