Rok przedszkolny 2017/2018

Informujemy , iż na czas nieobecności

Pani Dyrektor Renaty Rajfury

obowiązki dyrektora naszej placówki

pełni Pani Urszula Tusznio - Pasternak.