Wyjści do WDK - "O małej Syrence w niejednej piosence"

21 paźdździernika 2016 r. (piątek) o godzinie 9:30

dzieci z grupy: III, IV "a" i "b", V

wychodzą do WDK

na musical pod tytułem:

"O małej Syrence w niejednej piosence".

Cena biletu: 17 zł  (dzieci posiadające Karte Dużej Rodziny - 50%)

Prosimy o pilne dokonywanie wpłat u nauczycielek w grupach.