Wyjście do Muzeum Narodowego - GR. IV

16. 05. 2016 (poniedziałek) dzieci z grupy IV wychodzą do Muzeum Narodowego

przy ul. Orlej w Kielcach na zajęcia edukacyjne

pt. "Brzydkie Kaczątko uczy tolerancji".

Koszt zajeć: 3 zł.

Płatne u nauczycielek w grupie.