Wyjście do Teatru Lalki i Aktora "Kubuś"

Dnia 28. 09 (środa) o godzinie 10 : 30

dzieci z grupy IV (a,b) i V wychodzą do Teatru "Kubuś"

na spektakl pod tytułem "O wilku i Czerwonym Kapturku".

Cena biletu: 13 zł.

(Płatne u nauczycielek w grupach)