Zapalenie zniczy pod pomnikiem harcerzy poległych za Ojczyznę - GR III b, IV